Leraar Economie 2e graads in Nieuwegein

Met ingang van 01-01-2021 zijn voor onze locatie in Vianen vanwege vervanging ouderschapsverlof
op zoek naar een leraar economie in de sector vmbo onderbouw.
Het betreft een vacature voor fte 0,25 (ca. 4 – 8 lessen) met lessen van 60 minuten.
Werkdagen zijn in overleg, voorkeur gaat uit naar vrijdag.

Het Oosterlicht College is een brede scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo. We zijn ontstaan vanuit een christelijke traditie en laten ons hierdoor inspireren. De school heeft twee locaties, één in Nieuwegein en één in Vianen. De school wordt door leerlingen
ervaren als kleinschalig, sfeervol en veilig. 
 
Iedere leerling komt op bij ons op het niveau terecht dat bij hem of haar past. Het Oosterlicht biedt leerlingen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping
van talent. We hebben een breed aanbod op het gebied van creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch te denken en te experimenteren.

Contactpersoon: Roger Last

Solliciteer