Docent Economie (vervanging wegens zwangerschapsverlof) in Heemskerk

Het Kennemer College locatie mavo is een school:

 • waar leerlingen zich prettig en veilig voelen en persoonlijke aandacht krijgen;
 • waar leerlingen onderwijs op maat volgen en hun eigen keuzes kunnen maken;
 • waar leerlingen worden gecoacht en begeleid in het nemen van de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces;
 • waar leerlingen kunnen groeien naar zelfstandigheid;
 • waar aandacht is voor de talenten en kwaliteiten van de leerlingen;
 • waar modern en attractief onderwijs wordt gegeven.

 
Wat zijn onze doelen?
De ideale locatie mavo:

 • wil zich zo goed mogelijk profileren, zodat leerlingen met een tl- , een gl- of een tl/h-advies kiezen voor deze school;
 • maakt leerlingen verantwoordelijk voor het eigen leerproces en leert moderne vaardigheden aan waardoor leerlingen goed worden voorbereid op de maatschappij;
 • biedt een diversiteit aan leerwegen aan, zowel op theoretisch als praktisch gebied, zodat leerlingen hun eigen keuzes kunnen maken en hun  talenten en kwaliteiten optimaal kunnen benutten;
 • biedt onderwijs aan dat inspeelt op en aansluit bij de wensen en eisen van de arbeidsmarkt van de toekomst;
 • levert leerlingen af die trots zijn op zichzelf en optimaal kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Aandacht voor elke leerling. Daar is alles bij het Kennemer College mavo op ingericht. Van het gebouw tot aan onze manier van lesgeven. Wij stellen de leerling centraal. Ieder kind is immers anders en heeft unieke ambities en talenten. Ons hele onderwijs is
erop gericht om elke leerling een uitdagende leersituatie op maat te bieden. We stimuleren en leren de leerlingen eigenaarschap voor hun eigen leren te nemen en helpen ze daarmee een succesvolle weg te vinden voor een leven lang leren.
 
We zoeken iemand met een frisse kijk op onderwijs. Iemand die zelfstandig zijn weg kan vinden, maar die ook de ambitie heeft om samen met de vaksectie het onderwijs op een hoog niveau te houden. Je kunt goed functioneren in een team en toont niet alleen initiatief
maar weet ook om te gaan met groepswerk.
Je haalt voldoening en plezier uit het werken met jongeren. Bij jou staat het leerproces van de leerling centraal. Je bent een voorstander van gepersonaliseerd leren en in staat om de visie voor jouw vak concreet te maken. Het coachen van de leerling op het
onderwijsproces en leerdoelgericht kunnen werken zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Naast het willen vormgeven van deze uitgangspunten ben je vak (-didactisch) goed toegerust en kun je verantwoordelijkheid nemen voor de onderwijsresultaten van je leerlingen.

 

De dienstbetrekking is van 7 december 2020 t/m 23 april 2021

Solliciteer