Docent economie / rekenen in Eindhoven

De Rooi Pannen zoekt voor de afdeling mbo Horeca Eindhoven zo spoedig mogelijk een
 
Docent economie/rekenen
(1,0 fte)

 
Binnen de afdeling werken we met 3 onderwijsteams. De docent economie/rekenen die we zoeken gaat lesgeven binnen de teams gastvrijheid/koken en keuken. Het betreft de opleidingen kok niveau 2,  zelfstandig werkend kok niveau 3 en gespecialiseerd kok niveau
4. Studenten kunnen bij niveau 2, 3 en 4 kiezen uit de Beroepsopleidende leerweg (BOL) of de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
 
Het gaat om de vakken rekenen en economie op de horeca gericht. Naast het verzorgen van de lessen kunnen taken zoals klassendocent onderdeel van de werkzaamheden uitmaken.
 

Van de kandidaat verwachten we dat hij/zij pedagogisch/didactisch bekwaam is, makkelijk contact maakt met studenten van uiteenlopende niveaus en in staat is deze studenten te motiveren. Consequent handelen, een goed zicht op het klassenmanagement en organisatorische
vaardigheden zijn eigenschappen die we graag terugzien in onze nieuwe collega.

Andere aandachtspunten zijn:

  • bevoegd docent economie of in de laatste fase van de lerarenopleiding hiervoor;
  • kennis van de horecabranche of werkervaring in de horeca;
  • een teamspeler met een frisse kijk op middelbaar beroepsonderwijs.

Wij bieden een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. De Rooi Pannen hecht waarde aan het begeleiden van nieuwe docenten. De nieuwe collega krijgt een mentor toegewezen met wie wekelijks overleg plaatsvindt over de gang van zaken
en werkwijze op school. Lesbezoeken maken onderdeel uit van de begeleiding. Het team waarbinnen de vacature valt is te typeren als gedreven en dynamisch, waarbij aanpakken en elkaar helpen belangrijke kenmerken zijn.
 

De docentfunctie kent een carrièrepatroon schaal LB (min. € 2.820,00 en max. € 4.218,00 bruto/maand bij een volledige weektaak). Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden geldt de cao mbo.

Solliciteer