Docent Economie/praktijkvakken Handel & Ondernemen in Schiedam

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen voor mbo-onderwijs in de groene sector. Deze veertien unieke scholen bevinden zich in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en economische regio’s
Greenport West-Holland, Mainport, Freshport, het vitale platteland van Midden-Delfland en Goeree-Overflakkee en zijn verspreid over zeven gemeenten. Ruim 7500 leerlingen en studenten volgen onderwijs op een van de scholen in zowel voltijd- als deeltijdopleidingen
en in de vorm van contractactiviteiten. In het onderwijs worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Lentiz vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen kennis krijgen aangeboden,
maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich verder te ontwikkelen.

Voor Lentiz | VMBO LIFE College zoeken wij een:

Bevlogen docent Economie/praktijkvakken Handel & Ondernemen
Tijdelijk ter vervanging zwangerschapsverlof (in overleg mogelijk verlenging voor schooljaar 2022-2023)

Lentiz | LIFE College is een unieke school voor vmbo en mbo in een grootstedelijke omgeving, gehuisvest in een prachtig gebouw, vlak bij het station Schiedam en de A20. Het concept van de school is gebaseerd op drie pijlers:
•    Talentontwikkeling van jongeren: we helpen onze jongeren te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en vertalen dat in een passende loopbaan van vmbo naar mbo naar arbeidsmarkt.
•    Meer dan onderwijs alleen: voor onze jongeren is onderwijs alleen niet genoeg. Samen met het jongerenwerk van DOCK en de Bibliotheek Schiedam bieden we de leerlingen onder en na schooltijd de kans om hun horizon te verbreden en in aanraking te komen met
zaken die ze zelf niet zo snel zullen ontdekken.
•    Vmbo en mbo in een doorlopende leerlijn, in een samenhangende organisatie.
 
In het vmbo zijn alle leerwegen aanwezig, zo ook leerwegondersteunend onderwijs.

Samen met werkgevers bouwen we aan kwalitatief onderwijs waarbij, naast talentontwikkeling, doorstroom naar vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt centraal staat. We hebben een bijzonder onderwijsconcept waarbij de merkwaarden respect, steun, eerlijk zijn, aandacht
en gastvrijheid centraal staan.

De school is stabiel, staat sterk in de belangstelling van ouders, toeleverende scholen en vele anderen door haar unieke aanpak. Het team is evenwichtig samengesteld met kundige en betrokken collega’s die staan voor hun vak.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die creatief is en bereid is zich blijvend te ontwikkelen en bovenal ben je een teamspeler die flexibel is en communicatief vaardig. Je bent een bevlogen docent die binnen onze locatie een rol binnen Handel & Ondernemen
gaat vervullen en het onderwijs bij en met onze vmbo-leerlingen vorm gaat geven.

Wat zijn je werkzaamheden?

 • Je verzorgt de lessen Economie en praktijklessen Handel & Ondernemen (bovenbouw) in het vmbo;
 • Stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren;
 • Speelt in op de leefwereld van leerlingen in het vmbo en begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen;
 • Je geeft vanuit een eigen visie op het vak een inbreng aan het overleg binnen de vakgroep;
 • Je levert in teamverband een bijdrage aan de ontwikkeling van de school als geheel;

Je bent op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden.

 

Wat heb je nodig om dit werk te kunnen doen?

 • Je bent in het bezit van een 2e graads-onderwijsbevoegdheid voor het vak Economie (Handel & Ondernemen) of in een afrondende fase van de opleiding;
 • Ruime ervaring in het lesgeven aan vmbo-leerlingen in zowel de onder- als bovenbouw tot en met het examenjaar;
 • Vaardig in het motiveren van leerlingen en het opzetten van leerplannen;
 • Vaardig in het inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • Kennis van toets-constructies;
 • Didactische kennis;
 • Je kunt kritisch kijken naar je lessen aan de hand van de vorderingen en ontwikkelingen van je leerlingen.

Welke competenties heb je nodig?

 • Betrokkenheid en flexibiliteit;
 • Onderwijskundig en pedagogisch wendbaar;
 • Consultatie;
 • Tactisch en sensitief gedrag.

Arbeidsvoorwaarden:

 • CAO-VO is van toepassing

Solliciteer