Docent Economie/E&O, 2e graads (vervanging wegens zwangerschapsverlof) in Hoorn

Tabor locatie d’Ampte biedt alle leerwegen van het vmbo en kent een groot aantal beroepsvoorbereidende uitstroomprofielen. Naast de reguliere mavo en Tech-mavo  zijn dat de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte
leerweg (BBL). Binnen de bbl en kbl heeft de school een vakcollege Techniek&Ondernemen, vakcollege Gezondheidszorg&Welzijn en een vakcollege Gezondheid&Sport.

De locatie d'Ampte is een school met het predikaat Excellent en een waardering GOED van de inspectie. De school kenmerkt zich door degelijke vernieuwing en doen wat werkt. Speerpunten zijn: sportief, creatief en praktijkgericht en de kernwaarden van de
school zijn respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

In verband met een vervanging wegens zwangerschapsverlof, zijn wij met ingang van medio november op zoek naar een ervaren docent Economie/ Economie & Ondernemen (2e graads) voor 0,60 fte (15 lesuren). De lessen worden verzorgd aan de
onder- en bovenbouwklassen. De vervanging zal duren tot aanvang van de meivakantie (23 april 2021).

Ervaring met het werken met een iPad is zeer wenselijk, omdat er deels gebruik wordt gemaakt van digitaal onderwijs met behulp van de iPad. 
 

– Lerarenopleiding Economie, 2e graads 
– Kennis van de Apple iPad 
 

Solliciteer