Docent economie en ondernemen in ‘s-Gravenhage

Afhankelijk van de ervaring en de wensen van de kandidaat kunnen de lessen zowel in de onderbouw (economie) als in de bovenbouw (economie en ondernemen) gegeven worden. 

De dinsdag moet in ieder geval een werkdag zijn omdat dinsdagmiddag een vaste middag is waarop in teams en / of vaksecties overleg en onderwijsontwikkeling plaats vindt. 

Wij zoeken een gedreven docent met humor en lef die:

– Affiniteit heeft met de doelgroep (BBL/KBL/TL/Mavo).
– Als vanzelfsprekend de mogelijkheden van ict integreert in zijn onderwijs.
– Leerlingen en onze collega's weet te boeien met uitdagende lessen.
– Nadrukkelijk een bijdrage levert bij het vergroten van de opbrengsten.
– Bereid is om (op termijn) mentor te zijn.
– Goed kan samenwerken binnen een team. 
 
Onderwijservaring en bevoegdheid zijn een prĂ© maar niet noodzakelijk. 
 

De school heeft een goede begeleidingsstructuur en werkt voor het 4e jaar volgens de methodiek van LeerKRACHT (http://www.stichting-leerkracht.nl/). 

In de normjaartaak hanteren wij nog steeds 10% deskundigheidsbevordering waarvan 5% in LeerKRACHT zit. 
 

Solliciteer