Docent Economie en Ondernemen in Delfzijl

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta zoekt voor haar locatie Theda Mansholt College een
docent Economie en Ondernemen

– vmbo onderbouw, 0,2 fte, tijdelijk reguliere uren, 2e graads

Je kunt solliciteren tot en met uiterlijk 25 oktober 2021 via MeesterBaan (zie onderstaande link)

Informatie over de school kun je vinden op:

www.vo-eemsdelta.nl

   
  

Van de sollicitanten verwachten wij dat zij mede verantwoordelijk willen zijn voor het karakter van de school, waarbij de school zich als taak heeft gesteld om jongeren op te voeden tot volwaardige mensen en burgers met voor een ieder gelijke kansen voor
persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing, waarbij ook hoort het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving waar zij deel van uitmaken. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende waarden:

–  uniciteit van elke mens;
–  de gelijkwaardigheid van alle mensen;
–  en het besef van verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:
Mevrouw A.T. Visser of de heer B. Stegeman, teamleiders Theda Mansholt College, tel. 0596 – 693 693

 

CAO VO

Solliciteer